Årsmøte 2019

Velkommen til det første årsmøte i NPHA på veldig mange år. Vi er en liten gjeng som gjerne vil få i gang denne foreningen igjen. Håper så mange som mulig kan finne veien hit til årsmøte den 5 august.

Innkalling til årsmøte 2019 i Norwegian Paint Horse Association

Dato: 5. august 2019
Tid: 18.00
Sted: Nebbenes kro (nord), E6 (Østre Hurdalveg 162), Eidsvoll

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av agendaen
4. Stadfeste antall stemmeberettigede medlemmer tilstede
5. Årsberetningen
6. Regnskapet
7. Ansvarsfrihet for styret
8. Valg av styre
9. Valg av varamedlemmer
10. Valg av revisor og vara
11. Fastsettelse av medlemskontingent
12. Innkommende saker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må meldes skriftlig inn til styret før møtet.

Kontingent 2019
Kontingent må være innbetalt for å ha stemmerett. Alle som har betalt kontingent for inneværende år (2019) er stemmeberettiget og valgbare. Kontingent innbetales til vår konto 1813 18 39258. Ved betaling i nettbank husk å oppgi navn.

Kontingent for 2019 er som følgende:
Youth: 200,-
Senior: 300,-
Familie: 400,-