REGISTRERING

Registrering av føll skjer ved å fylle ut skjemaet Registration Application. Når føllet er registrert hos APHA må man sende inn papirene til Norsk Hestesenter for å skaffe hestepass.

  1. Hingsteeier leverer rapport om bedekking til APHA
  2. Hoppeeier sender inn registreringssøknad (inkl bilder og evt DNA) til APHA som skriver ut registreringssertifikat
  3. Eierskifte (transfer of ownership) kan gjøres samtidig som registreringssøknad, eller i eget eierskifte dersom hesten er registrert

Registrering kan gjøres elektronisk (hvis man er medlem av APHA), eller på papirskjema. Medlemskap i APHA kreves uansett. Ved innsending av papirskjema anbefaler vi å scanne og sende inn på epost, siden postgangen kan være svært treg. Det raskeste og billigste er å registrere via PH Central.

Det er forskjellige ting du skal være oppmerksom på i forbindelse med registrering, bl.a. krav til hvilke foto som skal sendes inn, at det kreves DNA test m.m.  Les mer om retningslinjer for registrering her.

Fra og med registreringer i 2022 kreves foreldreverifikasjon ved alle registreringer. Det innebærer at alle avlshopper må ha DNA registrert hos UC Davies. Det må videre sendes inn hårprøve for DNA av føllet. Alle avlshingster må sende inn DNA og testes for genetiske sykdommer (6-panel) før man kan registrere føll etter dem.

Vær oppmerksom på at fee for registrering av hesten stiger i takt med dens alder det første året og heretter hvert år. Eksempelvis er prisen for registrering av en åring 4 ganger så høy, som hvis du gjør det innen for de første 90 dager etter følling eller senest 30. juni i året for følling.

HESTEPASS

Alle hester i Norge må ha hestepass. Det er Norsk Hestesenter som utsteder pass til paint. For å få rødt pass til din paint, må du sende registreringssertifikatet til Norsk hestesenter. Du kan scanne sertifikatet og sende det på epost. Norsk hestesenter sender så tilbake papirer til pass som må fylles ut av veterinær og returneres til dem. De returnerer registreringssertifikatet til deg rekommandert.

Hvis du ikke sender inn registreringsbeviset fra APHA, vil hesten få hvitt pass. Da kan den ikke stille på utstilling i Norge. Det kan være vanskelig å få rødt pass hvis hesten allerede har hvitt pass.

Opplysningene på nettsiden http://www.nhest.no/foellregistrering-og-hestepass.475253.no.html stemmer ganske bra, men springseddel erstattes av registreringssertifikatet fra APHA.

KJØPT NY PAINT SOM ALLEREDE ER REGISTRERT?

Når du kjøper en amerikansk paint, skal det følge med registreringssertifikat i APHA, hestepass og helsekort. Den du kjøper hesten av, skal stå som eier på registreringssertifikatet. På baksiden av registreringssertifikatet fyller man ut eierskifteopplysninger, og selger må signere her.


Har du spørsmål vedr. registrering, vil du som medlem av NPHA kunne få hjelp av ………….. – tlf.: …………… – e-mail: ………….