Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i NPHA! Foreningen er oppe og går, og vi har mange spennende ideer for fremtiden. Vi håper så mange som mulig finner veien hit til årsmøte Februar, vi trenger folk som kan stille til valg, og engasjerte medlemmer som vil være med å planlegge året.

Innkalling til årsmøte 2020 i Norwegian Paint Horse Association

Dato: 22 Februar
Tid: 16.00
Sted: Nebbenes kro (nord), E6 (Østre Hurdalveg 162), Eidsvoll

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av agendaen
4. Stadfeste antall stemmeberettigede medlemmer tilstede
5. Årsberetningen
6. Regnskapet
7. Ansvarsfrihet for styret
8. Valg av styre
9. Valg av varamedlemmer
10. Valg av revisor og vara
11. Fastsettelse av medlemskontingent
12. Innkommende saker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må meldes skriftlig inn til styret 3 uker før møtet.

Kontingent 2020
Kontingent må være innbetalt for å ha stemmerett. Alle som har betalt kontingent for inneværende år er stemmeberettiget og valgbare. Kontingent innbetales til vår konto 1813 18 39258. Ved betaling i nettbank husk å oppgi navn.

Kontingent for 2020 er som følgende:
Youth: 200,-
Senior: 300,-
Familie: 400,-