GENETIKK OG ARV

Genetikk og arv, arvelige sykdommer og andre arvelige egenskaper

Gener er oppskrifter for egenskaper hos levende organismer. Vi sier at gener koder for egenskaper. Gener går i arv fra én generasjon til den neste, og kalles derfor arveanlegg. Gener består av DNA og er plassert på kromosomer inne i cellen. Hvert gen har sin avgrensede plass på DNA-tråden kalt et lokus.

Gentesting av din paint kan brukes til flere ting

  • Bekrefte avstamning («farskapstest», parentage verification)
  • Arvelige sykdommer
  • Egenskaper for farge og mønster

Generelt om arvelighet

Alle gener har to kopier for samme egenskap, en som arves fra hingsten og en fra hoppa. Vi omtaler dem oftest ved hjelp av bokstaver, og skriver dem f.eks. x/x. Hvis en hest ikke bærer en bestemt egenskap, omtales den gjerne som n/n eller N/N. Noen egenskaper krever at hesten har to kopier av samme egenskap for at man egenskapen skal slå ut (recessivt gen). Andre gener kommer til uttrykk hvis hesten har bare én kopi av genet (dominant). Noen egenskaper forsterkes dersom hesten har to kopier av genet. 

Testing for avstamning

Alle paint-hingster må ha levert DNA-prøve før man kan registrere føll etter dem. Det er i utgangspunktet ikke krav om å sende inn DNA ved registrering av føll, men dersom det er tvil om hvilken hingst føllet er etter, kan avstamning bekreftes ved å sende inn DNA av føll og hoppe (hvis ikke hoppen har registrert DNA fra før).

Farger og mønster

Grunnfargen hos hesten lar seg i stor grad teste genetisk. Det kan være spennende å planlegge hva slags farge man kan komme til å få på et føll.

Hos paint er det også særlig interessant å teste for gener som gir hvite flekker. Man kan teste for tobiano (T), Frame Overo (O), sabino 1 (SB1), Splash White 1, 2 and 3 (SW1, SW2, SW3), og Dominant White 5, 10 and 20 (W5, W10, W20). 

Arvelige sykdommer

Det er en del kjente, arvelige sykdommer hos paint-hester som det er ønskelig å teste for, særlig i forbindelse med avl. (Det betyr ikke at rasen er spesielt utsatt for arvelige sykdommer, men at det er en del sykdommer som er forsket på, og som det finnes tester for.)

Alle paint-hingster må testes for 6 genetiske sykdommer før man kan registrere føll etter dem. Den såkalte 6-panel-testen omfatter HERDA, HYPP, GBED, MH, PSSM og OLWS. Hingstene må være testet gjennom et laboratorie godkjent av APHA. For øyeblikket er det UC Davies og Etalon. Merk at hingsten ikke trenger å testes fri for sykdom. Dessuten kan sykdom arves fra hoppen også, så det er lurt å teste begge foreldre før avl.