MEDLEMSKAP

Kontigent 2021

Kontingent innbetales til vår konto 1050 21 65998. Husk å merke betalingen med navn,


Youth – 200 kr
Senior – 300 kr
Familie – 400 kr