MEDLEMSKAP

Kontigent 2020

Kontingent innbetales til vår konto 1813 18 39258. Husk å merke betalingen med navn.


Youth – 200 kr
Senior – 300 kr
Familie – 400 kr