MEDLEMSKAP

Kontingent 2024

Kontingent innbetales til vår konto 1050 21 65998. Husk å merke betalingen med navn.


Youth – 200 kr
Senior – 300 kr
Familie – 400 kr

For nye medlemmer, eller eller endringer i medlemsopplysninger, ber vi om at du samtidig sender en melding med adresse og evt medlemsnummer i APHA (ikke obligatorisk) som PM til NPHA på Facebook, eller på epost til post@painthorse.no.